Translation

regions->spain
Spain
9/100
Key English Polish State
proca->Share on Facebook Share on Facebook Podziel się przez Facebook
proca->Share on Twitter Share on Twitter Podziel się przez Twitter
proca->Email_Share button Email E-mail
proca->Link_Share button Link Odnośnik
proca->Download explanation Your document is now ready, we are emailing it to you too. Twój dokument jest już gotowy, wysyłamy go również na twój e-mail.
act->title Take action now! Podejmij działanie!
act->content <p>Spread this inititative with your friends and contacts: write them, spread the communication materials, talk to them, etc.</p>
<p>Get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners: <a href="#proca_dialog" data-turbolinks="false">subscribe!</a></p>
<p>Help to translate: <a href="https://l10n.rio.hn/projects/freedom-to-share/web/">Weblate</a></p>
<p>Support the campaign making a donation:</p>
<p>Podziel się tą inicjatywą ze znajomymi: napisz do nich, roześlij materiały promocyjne, porozmawiaj z nimi, itd.</p>
<p>Skontaktuj się z nami i przyczyń się do organizacji i promocji kampanii w twoim kraju w koordynacji z innymi działaczami: <a href="#proca_dialog" data-turbolinks="false">subskrybuj!</a></p>
<p>Pomóż w tłumaczeniu: <a href="https://l10n.rio.hn/projects/freedom-to-share/web/">Weblate</a></p>
<p>Wesprzyj kampanię wpłacając datek:</p>
regions->czech-republic Czech Republic Czechy
regions->transnational European / Transnational level Poziom europejski / ponadnarodowy
regions->belgium Belgium Belgia
regions->estonia Estonia Estonia
regions->france France Francja
regions->germany Germany Niemcy
regions->italy Italy Włochy
regions->netherlands Netherlands Holandia
regions->spain Spain Hiszpania
regions->sweden Sweden Szwecja
footer->about This website is managed by GOIPE, a non-profit organization whose mission is to propose and promote European Citizens' Initiatives for a better Europe. Ta strona jest zarządzana przez GOIPE, organizację non-profit, której misją jest proponowanie i promowanie Europejskich Inicjatyw Obywatelskich dla lepszej Europy.
Key English Polish State
proca->consent->opt-out No, don't send me emails or keep me updated in future Nie, nie wysyłaj mi e-maili ani nie powiadamiaj mnie w przyszłości
proca->consent->processing Your personal information will be kept private and held securely. By submitting information you are agreeing to the use of data and cookies in accordance with our <1>privacy policy</1> Twoje dane osobowe będą traktowane poufnie i przechowywane bezpiecznie. Podając dane zgadzasz się na wykorzystywanie ich, a także plików cookie, zgodnie z naszą <1>polityką prywatniości</1>
proca->progress {{count}} have signed. Let's go to {{goal}} {{count}} podpisało. Osiągnijmy {{goal}}
proca->share->email->body Hi,
Please do sign, I think you want to support it
Witaj,
Proszę, podpisz; myślę, że chciałbyś to poprzeć
proca->share->email->subject You should sign this Powinieneś to podpisać
proca->share->intro Great, you’ve signed 👍. To multiply your impact, share far and wide to make sure everyone sees this petition🙏. Znakomicie, twój podpis został złożony 👍. Aby zwielokrotnić swój wpływ, roześlij tą petycję wzdłuż i wszerz, aby wszyscy ją zobaczyli 🙏.
proca->share->message You should sign this! Powinieneś to podpisać!
proca->share->title Almost done! Take the next step. Prawie koniec! Jeszcze jeden krok.
regions->belgium Belgium Belgia
regions->czech-republic Czech Republic Czechy
regions->estonia Estonia Estonia
regions->france France Francja
regions->germany Germany Niemcy
regions->italy Italy Włochy
regions->netherlands Netherlands Holandia
regions->spain Spain Hiszpania
regions->sweden Sweden Szwecja
regions->transnational European / Transnational level Poziom europejski / ponadnarodowy

Loading…

User avatar Niektory

New translation

Freedom to Share / webPolish

Spain
Hiszpania
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
regions->spain
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
locales/pl.yml, string 146