Translation

contact->presentation
GOIPE is a no-profit association according to art. 36 of Italian civil code made especially for the purpose of organizing European Citizen Initiatives.
This "Freedom to share" ECI has been officially submitted to the European Commission by citizens from eight European countries:
0/2800
Key English Hungarian State
contact->fiscal_code Fiscal Code Adószám
contact->presentation GOIPE is a no-profit association according to art. 36 of Italian civil code made especially for the purpose of organizing European Citizen Initiatives.
This "Freedom to share" ECI has been officially submitted to the European Commission by citizens from eight European countries:
creative-commons->text Creative Commons License Creative Commons licenc
creative-commons->url http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu
home->hero->text We need one million signatures. We will start collecting them on November 15th, 2020. <strong>Join us now!</strong> Egymillió aláírásra van szükségünk.! 2020 november 15-én kezdjük gyűjteni. <strong>Segítsen Ön is!</strong>
home->hero->action Subscribe Iratkozz fel
home->hero2->text <strong>Legalize Filesharing!</strong><br>We are coming together from across Europe to call on the European Commission to adopt copyright rules that are fair to creators and users.
home->hero2->action Sign here!
home->cta Support the Freedom to Share European Citizens' Initiative
home->widget->steps Join us!
home->official_text->title Read the official text of the initiative
home->official_text->body Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.
home->take_action->title Take action
home->take_action->body Spread this initiative with your friends and contacts: write to them, spread the communication materials, talk to them, etc.
home->donate->title Donate
home->donate->open_collective Donate to our collective
eci->name Name of the European Citizen Initiative
Key English Hungarian State
act->content <p>Spread this inititative with your friends and contacts: write them, spread the communication materials, talk to them, etc.</p>
<p>Get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners: <a href="#proca_dialog" data-turbolinks="false">subscribe!</a></p>
<p>Help to translate: <a href="https://l10n.rio.hn/projects/freedom-to-share/web/">Weblate</a></p>
<p>Support the campaign making a donation:</p>
act->title Take action now!
contact->fiscal_code Fiscal Code Adószám
contact->presentation GOIPE is a no-profit association according to art. 36 of Italian civil code made especially for the purpose of organizing European Citizen Initiatives.
This "Freedom to share" ECI has been officially submitted to the European Commission by citizens from eight European countries:
creative-commons->text Creative Commons License Creative Commons licenc
creative-commons->url http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu
eci->description->body To legalise sharing – via digital networks, for personal use and non-profit purposes – of files containing works and other material protected by copyright, related rights and sui generis database rights, with a view to striking a balance between the rights of authors and other rightholders and the universal right to science and culture.
eci->description->title Description
eci->name Name of the European Citizen Initiative
eci->official_text <p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>A kezdeményezés olyan jogalkotási aktus elfogadására szólítja fel az EU-t, amely felmentést ad a szerzői és szomszédos jogok, valamint az adatbázisjogok tiszteletben tartása alól, amennyiben természetes személyek digitális hálózatokon keresztül személyes felhasználásra és nonprofit célokra osztanak meg fájlokat.</p><p>A fájmegosztási tevékenység 1999-ben, a Napster nevű fájlcserélő alkalmazás elindításával kezdődött. Az évek során a peer-to-peer fájmegosztási rendszerek (pl. Gnutella, Freenet, BitTorrent) technológiailag egyre hatékonyabbá váltak.</p><p>A szerzői jogokkal rendelkező vállalatok a kezdetektől fogva ellenezték az olyan technológiák alkalmazását, amelyekkel a szerzői jogok, a szomszédos jogok és az adatbázisjogok által védett művek és egyéb anyagok megoszthatók. A jelenlegi jogi szabályozás nagyjából összhangban áll kívánságukkal.</p><p>A kérdés azonban nyitva áll: méltányos-e, hogy a szerzői jogok, a szomszédos jogok és az adatbázisjogok miatt a művek és az egyéb anyagok nem oszthatók meg?</p><p>A szerzői jogok, a szomszédos jogok és az adatbázisjogok elősegíthetik a kultúra terjesztését, az innovációt és a társadalmi fejlődést.</p><p>A jelenlegi szabályozás tiltja az olyan fájlok megosztását, amelyek szerzői jogok, szomszédos jogok és adatbázisjogok által védett műveket és egyéb anyagokat tartalmaznak, és korlátozza a kultúrához és a tudományokhoz való szabad hozzáférést, amelyet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 27. cikke 1) pontja rögzít.</p><p>A digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/790 európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása óta a téma még aktuálisabbá vált.</p><p>Az irányelv egyes rendelkezései egymásnak ellentmondanak. Egyrészt a 17. cikk megkönnyíti az online tartalommegosztó szolgáltatóknak, hogy engedélyt szerezzenek védett tartalmak terjesztésére, ezáltal megerősíti privilegizált közvetítői szerepüket és ösztönzi őket, hogy ellenőrzésnek és profilalkotásnak vessék alá a felhasználókat. A fájlmegosztás másrészről viszont továbbra is tilos.</p><p>A kezdeményezés lehetővé hivatott tenni a polgárok számára, hogy közvetlenül, peer-to-peer hálózatokon keresztül fájlokat osszanak meg a tudományhoz és a kultúrához való hozzáférés érdekében anélkül, hogy ellenőrzésnek és profilalkotásnak vessék alá őket. A megosztást lehetővé tévő uniós jogszabályok teljes mértékben összhangban állnának a nemzetközi joggal, amennyiben a jogtulajdonosok méltányos díjazást kapnak.</p><p>A politikai és a jogi szabályozási döntések középpontjába az embereket és az alapvető jogokat kell állítani. Ezért módosítani kell azokat a hatályos szabályokat, amelyek a szerzői jogok, szomszédos jogok és adatbázisjogok által védett műveket és egyéb anyagokat tartalmazó fájlok megosztására vonatkoznak. A cél az, hogy a digitális hálózatokban rejlő társadalmi, kulturális és gazdasági fejlődési potenciált szabadon ki lehessen használni.</p>
faq->acronym FAQ
faq->entries->are-you-against-authors->body Not at all. We want to update copyright so that it's compatible with modern reality and people's preferences. We believe modern technology is an opportunity for authors, not a problem. We also believe that it's harmful for authors to depend on and support very unfair and unpopular status quo of copyright laws. Some authors might be appreciated and know by people much more thanks to file sharing.
faq->entries->are-you-against-authors->title Are you against authors?
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->body No, if they do not abuse of their power to control and profile people. The various internet services which have come to dominate the digital distribution of culture can be a net positive because they make distribution more efficient. Disintermediation can also reduce the amount of money wasted on middlemen who do not produce any additional culture. However, we don't see why giant centralised internet services run by few multinationals should be in control of culture in the digital era. Efforts like article 17 in directive 790/2019 ("upload filters") were misguided, and will inevitably fail, because they failed to attack the root problem.
faq->entries->are-you-against-digital-platforms->title Are you against digital platforms?
faq->entries->are-you-against-rightsholders->body No, as long as they pursue the stated objectives of copyright (and author rights), that is the promotion of culture and social progress. Majors lost an opportunity when they attacked Napster in the early 2000; they could have sided with it and gained a free money machine. Instead they missed a decade and now they depend on royalties from Spotify, Apple, etc. for their survival. Our proposal is an opportunity for collecting societies, publishers, record labels and other rightsholders too.
faq->entries->are-you-against-rightsholders->title Are you against rightsholders?
faq->entries->could-this-proposal-be-used-as-a-legal-blanket-for-the-distribution-of-private-information-such-as-personal-data-private-pictures-etc->body No. This proposal only concerns the distribution of published material. Sharing unpublished materials will remain illegal. In addition to that, distribution of personal data is illegal if does not comply with the GDPR.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
contact->presentation
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/hu.yml, string 2