Translation Information

Project website freesharing.eu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Source code repository https://github.com/pirates-cat/freedom-to-share.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Romanian) 39d6c9b
User avatar admin authored a month ago
Weblate repository https://l10n.rio.hn/git/freedom-to-share/web/
Filemask locales/*.yml
Monolingual base language file locales/en.yml
Translation file locales/mt.yml
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webMaltese

New string to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webMaltese

Resource update 4 months ago
User avatar admin

New string to translate

Freedom to Share / webMaltese

New string to translate 5 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webMaltese

Resource update 5 months ago
User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webMaltese

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>B’din l-inizjattiva qed tintalab l-adozzjoni ta’ att leġiżlattiv li jipprevedi l-permess tad-dritt tal-awtur, id-drittijiet relatati u d-dritt sui generis tal-iżviluppatur ta’ bażijiet tad-data għall-persuni fiżiċi li jaqsmu files peremzz ta' networks diġitali għall-finijiet personali u mingħajr skop ta’ qligħ.</p><p>Il-kondiviżjoni tal-files bdiet fl-1999 bin-Napster u matul iż-żmien bis-saħħa tat-teknoloġiji rajna l-kondiviżjoni distribwita (jew bejn il-pari) tal-files b’modi aktar effiċjenti (Gnutella, Freenet, BitTorrent, eċċ.).</p><p>Sa mill-bidu l-proprjetarji tad-drittijiet tal-awtur kienu kontra l-użu tat-teknoloġiji ta’ kondiviżjoni għal xogħlijiet u materjali oħra protetti bid-dritt tal-awtur, bid-drittijiet relatati max-xogħlijiet u bid-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażi tad-data u llum il-liġi hi sostanzjalment konformi max-xewqat tagħhom.</p><p>Imma tibqa’ miftuħa mistoqsija: huwa ġust li d-dritt tal-awtur, id-drittijiet relatati u d-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażijiet tad-data jipprojbixxu l-kondiviżjoni tax-xogħlijiet u materjali oħra?</p><p>Id-dritt tal-awtur, id-drittijiet relatati u d-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażijiet tad-data għandhom jiffavorixxu t-tixrid tal-kultura, l-innovazzjoni u l-progress soċjali.</p><p>Il-liġi li hemm bħalissa, li ma tħallix il-kondiviżjoni tal-files li jinkuludu xogħlijiet u materjali oħra protetti bid-dritt tal-awtur, bid-drittijiet relatati u bid-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażijiet tad-data, tikkawża sagrifiċċju kbir lil-libertà tax-xjenza u tal-kultura prevista fl-Artikolu 27 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem.</p><p>Is-suġġett għadu rilevanti llum, wara l-approvazzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/790 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-17 ta’ April 2019 dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-Suq Uniku Diġitali.</p><p>Id-Direttiva għandha effett paradossali: l-Artikolu 17 jaġevola l-fornituri tas-servizzi ta’kondiviżjoni tal-kontenut online f’li jiksbu awtorizzazzjoni biex ixerrdu l-kontenuti protetti bil-liġi u għalhekk tiffavorixxi s-sehem tagħhom ta’ intermedjarji privileġġati u l-prattiċi tagħhom ta’ kontroll tekniku u ta' profilazzjoni taċ-ċittadini; madanakollu l-kondiviżjoni tal-files, mhix permessa.</p><p>B’din l-inizjattiva qed jintalab li jingħata l-permess direttament liċ-ċittadini biex jaqsmu permezz tan-networks bejn il-pari sabiex ikun jista' jkollhom aċċess għax-xjenza u għall-kultura mingħajr ma jiġu kkontrollati u pprofilati: att leġiżlattiv tal-UE li jagħti dan id-dritt ikun kompatibbli perfettament mal-leġiżlazzjoni internazzjonali jekk is-sidien tad-drittijiet jirċievu kumpens ekwu.</p><p>Hemm bżonn li npoġġu l-persuni u d-drittijiet fundamentali fil-qalba tal-għażliet politiċi u leġiżlattivi u għalhekk jinbidlu r-regoli li jirregolaw il-kondiviżjoni tal-files li fihom xogħlijiet u materjali protetti bid-dritt tal-awtur, bid-drittijiet relatati u bid-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażi tad-data biex jintuża l-potenzjal tal-libertà u l-iżvilupp soċjali, kulturali u ekonomiku offrut min-networks diġitali.</p>
5 months ago
User avatar None

New strings to translate

Freedom to Share / webMaltese

New strings to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webMaltese

Resource update 5 months ago
User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webMaltese

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>B’din l-inizjattiva qed tintalab l-adozzjoni ta’ att leġiżlattiv li jipprevedi l-permess tad-dritt tal-awtur, id-drittijiet relatati u d-dritt sui generis tal-iżviluppatur ta’ bażijiet tad-data għall-persuni fiżiċi li jaqsmu files peremzz ta' networks diġitali għall-finijiet personali u mingħajr skop ta’ qligħ.</p><p>Il-kondiviżjoni tal-files bdiet fl-1999 bin-Napster u matul iż-żmien bis-saħħa tat-teknoloġiji rajna l-kondiviżjoni distribwita (jew bejn il-pari) tal-files b’modi aktar effiċjenti (Gnutella, Freenet, BitTorrent, eċċ.).</p><p>Sa mill-bidu l-proprjetarji tad-drittijiet tal-awtur kienu kontra l-użu tat-teknoloġiji ta’ kondiviżjoni għal xogħlijiet u materjali oħra protetti bid-dritt tal-awtur, bid-drittijiet relatati max-xogħlijiet u bid-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażi tad-data u llum il-liġi hi sostanzjalment konformi max-xewqat tagħhom.</p><p>Imma tibqa’ miftuħa mistoqsija: huwa ġust li d-dritt tal-awtur, id-drittijiet relatati u d-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażijiet tad-data jipprojbixxu l-kondiviżjoni tax-xogħlijiet u materjali oħra?</p><p>Id-dritt tal-awtur, id-drittijiet relatati u d-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażijiet tad-data għandhom jiffavorixxu t-tixrid tal-kultura, l-innovazzjoni u l-progress soċjali.</p><p>Il-liġi li hemm bħalissa, li ma tħallix il-kondiviżjoni tal-files li jinkuludu xogħlijiet u materjali oħra protetti bid-dritt tal-awtur, bid-drittijiet relatati u bid-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażijiet tad-data, tikkawża sagrifiċċju kbir lil-libertà tax-xjenza u tal-kultura prevista fl-Artikolu 27 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem.</p><p>Is-suġġett għadu rilevanti llum, wara l-approvazzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/790 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-17 ta’ April 2019 dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-Suq Uniku Diġitali.</p><p>Id-Direttiva għandha effett paradossali: l-Artikolu 17 jaġevola l-fornituri tas-servizzi ta’kondiviżjoni tal-kontenut online f’li jiksbu awtorizzazzjoni biex ixerrdu l-kontenuti protetti bil-liġi u għalhekk tiffavorixxi s-sehem tagħhom ta’ intermedjarji privileġġati u l-prattiċi tagħhom ta’ kontroll tekniku u ta' profilazzjoni taċ-ċittadini; madanakollu l-kondiviżjoni tal-files, mhix permessa.</p><p>B’din l-inizjattiva qed jintalab li jingħata l-permess direttament liċ-ċittadini biex jaqsmu permezz tan-networks bejn il-pari sabiex ikun jista' jkollhom aċċess għax-xjenza u għall-kultura mingħajr ma jiġu kkontrollati u pprofilati: att leġiżlattiv tal-UE li jagħti dan id-dritt ikun kompatibbli perfettament mal-leġiżlazzjoni internazzjonali jekk is-sidien tad-drittijiet jirċievu kumpens ekwu.</p><p>Hemm bżonn li npoġġu l-persuni u d-drittijiet fundamentali fil-qalba tal-għażliet politiċi u leġiżlattivi u għalhekk jinbidlu r-regoli li jirregolaw il-kondiviżjoni tal-files li fihom xogħlijiet u materjali protetti bid-dritt tal-awtur, bid-drittijiet relatati u bid-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażi tad-data biex jintuża l-potenzjal tal-libertà u l-iżvilupp soċjali, kulturali u ekonomiku offrut min-networks diġitali.</p>
5 months ago
User avatar admin

New strings to translate

Freedom to Share / webMaltese

New strings to translate 5 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webMaltese

Resource update 5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 148 2,988 18,701
Translated 0% 1 384 2,686
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 26, 2020, 6:01 p.m.
Last author Weblate Admin

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity