Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
web CC-BY-SA-4.0 51% 2,462 56,537 1
Project website freesharing.eu
Translation license CC-BY-SA-4.0 web
Number of strings 5,032
Number of words 101,592
Number of characters 635,834
Number of languages 34
Number of source strings 148
Number of source words 2,988
Number of source characters 18,701
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webCroatian

Why do I have to provide so much personal information?
Zašto moram zadati toliko osobni informacija?
6 days ago
User avatar None

Pushed changes

Freedom to Share / web

Pushed changes a month ago
User avatar admin

Rebased repository

Freedom to Share / web

Rebased repository a month ago
User avatar admin

Suggestion removed

Freedom to Share / webRomanian

FAQ
Întrebări frecvente
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Freedom to Share / webRomanian

How should money be distributed among authors and other right holders?
Cum ar trebui distribuiți banii între autori și alți deținători de drepturi?
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Freedom to Share / webRomanian

He is free to not publish his work and then his work will not be shared. Once a work is public, all citizens have some right (sing privately, make copies for personal use and, we believe, use file sharing networks for personal use).
Este liber să nu își publice munca și atunci munca lui nu va fi distribuită. Odată ce o operă e publică, toți cetățenii au unele drepturi (să o cânte în privat, să facă copii pentru uz personal și, considerăm noi, să folosească rețele de distribuție a fișierelor pentru uz personal).
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Freedom to Share / webRomanian

What if an author does not agree to have his work shared through file sharing networks?
Și dacă un autor nu este de acord ca munca lui să fie distribuită prin rețelele de distribuție a fișierelor?
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Freedom to Share / webRomanian

Publish it and wait for citizens to share it. If they want, they can also personally make available their work through file sharing networks.
Să o publice și să aștepte ca cetățenii să o distribuie. Dacă doresc, pot, de asemenea, să își facă ei înșiși munca disponibilă prin rețelele de distribuție de fișiere.
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Freedom to Share / webRomanian

What should authors do to make sure that their work is available for file sharing?
Ce ar trebui să facă autorii ca să se asigure că munca lor e disponibilă pentru partajarea de fișiere?
a month ago
User avatar admin

Suggestion accepted

Freedom to Share / webRomanian

They will receive a share of the fair remuneration collected for use of their works. This will add to their usual means of remuneration.
Aceștia vor primi o parte din remunerațiile adecvate colectate pentru folosirea muncii lor. Acestea se vor adăuga mijloacelor obișnuite de remunerație.
a month ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity