Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Freedom to Share 42% 42% 85 2,582 28
Language code ro
Text direction Left to right
Plural: Default plural 1 translation
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1
Few 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Other 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Plural formula n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

How should money be distributed among authors and other right holders?
Cum ar trebui distribuiți banii între autori și alți deținători de drepturi?
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

He is free to not publish his work and then his work will not be shared. Once a work is public, all citizens have some right (sing privately, make copies for personal use and, we believe, use file sharing networks for personal use).
Este liber să nu își publice munca și atunci munca lui nu va fi distribuită. Odată ce o operă e publică, toți cetățenii au unele drepturi (să o cânte în privat, să facă copii pentru uz personal și, considerăm noi, să folosească rețele de distribuție a fișierelor pentru uz personal).
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

What if an author does not agree to have his work shared through file sharing networks?
Și dacă un autor nu este de acord ca munca lui să fie distribuită prin rețelele de distribuție a fișierelor?
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

Publish it and wait for citizens to share it. If they want, they can also personally make available their work through file sharing networks.
Să o publice și să aștepte ca cetățenii să o distribuie. Dacă doresc, pot, de asemenea, să își facă ei înșiși munca disponibilă prin rețelele de distribuție de fișiere.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

What should authors do to make sure that their work is available for file sharing?
Ce ar trebui să facă autorii ca să se asigure că munca lor e disponibilă pentru partajarea de fișiere?
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

They will receive a share of the fair remuneration collected for use of their works. This will add to their usual means of remuneration.
Aceștia vor primi o parte din remunerațiile adecvate colectate pentru folosirea muncii lor. Acestea se vor adăuga mijloacelor obișnuite de remunerație.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

If file sharing is free how will artists earn money?
Dacă distribuția de fișiere e gratis, cum vor câștiga bani artiștii?
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

They will receive money for the use of their works from file sharers. Moreover they will allow citizens to access their works by means that are not under control of third parties: authors will enjoy more freedom and their works will be at hand.
Aceștia vor primi bani pentru folosirea muncii lor de la distribuitorii de fișiere. Mai mult, ei vor permite cetățenilor să le acceseze munca prin mijloace care nu se află sub controlul unor terți: autorii se vor bucura de mai multă libertate și lucrările lor vor fi la îndemână.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

How will freedom to share files benefit artists?
Cum va avantaja artiștii libertatea de distribuție?
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

Freedom to Share / webRomanian

There is a spectrum of possible implementations of our proposal. We believe it's possible, with modern empirical methods and evidence-based economics, to calculate the fair compensation for the various scenarios.
Există un spectru de posibile implicații ale propunerii noastre. Credem că e posibil, cu metode empirice moderne și cu economia bazată pe dovezi, să calculăm compensațiile adecvate pentru diverse scenarii.
3 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
There are no glossaries defined for this language.