Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Freedom to Share 37% 37% 93 2,324
Language code hu
Text direction Left to right
Plural: Default plural 1 translation
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural formula n != 1
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webHungarian

Resource update 2 months ago
User avatar admin

New string to translate

Freedom to Share / webHungarian

New string to translate 3 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webHungarian

Resource update 3 months ago
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webHungarian

New string to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webHungarian

Resource update 3 months ago
User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webHungarian

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>A kezdeményezés olyan jogalkotási aktus elfogadására szólítja fel az EU-t, amely felmentést ad a szerzői és szomszédos jogok, valamint az adatbázisjogok tiszteletben tartása alól, amennyiben természetes személyek digitális hálózatokon keresztül személyes felhasználásra és nonprofit célokra osztanak meg fájlokat.</p><p>A fájmegosztási tevékenység 1999-ben, a Napster nevű fájlcserélő alkalmazás elindításával kezdődött. Az évek során a peer-to-peer fájmegosztási rendszerek (pl. Gnutella, Freenet, BitTorrent) technológiailag egyre hatékonyabbá váltak.</p><p>A szerzői jogokkal rendelkező vállalatok a kezdetektől fogva ellenezték az olyan technológiák alkalmazását, amelyekkel a szerzői jogok, a szomszédos jogok és az adatbázisjogok által védett művek és egyéb anyagok megoszthatók. A jelenlegi jogi szabályozás nagyjából összhangban áll kívánságukkal.</p><p>A kérdés azonban nyitva áll: méltányos-e, hogy a szerzői jogok, a szomszédos jogok és az adatbázisjogok miatt a művek és az egyéb anyagok nem oszthatók meg?</p><p>A szerzői jogok, a szomszédos jogok és az adatbázisjogok elősegíthetik a kultúra terjesztését, az innovációt és a társadalmi fejlődést.</p><p>A jelenlegi szabályozás tiltja az olyan fájlok megosztását, amelyek szerzői jogok, szomszédos jogok és adatbázisjogok által védett műveket és egyéb anyagokat tartalmaznak, és korlátozza a kultúrához és a tudományokhoz való szabad hozzáférést, amelyet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 27. cikke 1) pontja rögzít.</p><p>A digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/790 európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása óta a téma még aktuálisabbá vált.</p><p>Az irányelv egyes rendelkezései egymásnak ellentmondanak. Egyrészt a 17. cikk megkönnyíti az online tartalommegosztó szolgáltatóknak, hogy engedélyt szerezzenek védett tartalmak terjesztésére, ezáltal megerősíti privilegizált közvetítői szerepüket és ösztönzi őket, hogy ellenőrzésnek és profilalkotásnak vessék alá a felhasználókat. A fájlmegosztás másrészről viszont továbbra is tilos.</p><p>A kezdeményezés lehetővé hivatott tenni a polgárok számára, hogy közvetlenül, peer-to-peer hálózatokon keresztül fájlokat osszanak meg a tudományhoz és a kultúrához való hozzáférés érdekében anélkül, hogy ellenőrzésnek és profilalkotásnak vessék alá őket. A megosztást lehetővé tévő uniós jogszabályok teljes mértékben összhangban állnának a nemzetközi joggal, amennyiben a jogtulajdonosok méltányos díjazást kapnak.</p><p>A politikai és a jogi szabályozási döntések középpontjába az embereket és az alapvető jogokat kell állítani. Ezért módosítani kell azokat a hatályos szabályokat, amelyek a szerzői jogok, szomszédos jogok és adatbázisjogok által védett műveket és egyéb anyagokat tartalmazó fájlok megosztására vonatkoznak. A cél az, hogy a digitális hálózatokban rejlő társadalmi, kulturális és gazdasági fejlődési potenciált szabadon ki lehessen használni.</p>
3 months ago
User avatar admin

New strings to translate

Freedom to Share / webHungarian

New strings to translate 4 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webHungarian

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webHungarian

Resource update 4 months ago
User avatar mac5

Source string changed

Freedom to Share / webHungarian

It depends on how the proposal will be implemented in law. There are different legal techniques: 1. providing that citizens using file sharing networks have to pay a license to be allowed to share files including works. 2. providing for an additional small amount of money to be paid by all citizens that access the internet (and eventually share works through file sharing networks). 3. providing that a fair remuneration is paid by the state (using taxes paid by citizens).
4 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
There are no glossaries defined for this language.