User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webMaltese

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webMaltese

Resource update 2 months ago
User avatar admin

New string to translate

Freedom to Share / webMaltese

New string to translate 3 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webMaltese

Resource update 3 months ago
User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webMaltese

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>B’din l-inizjattiva qed tintalab l-adozzjoni ta’ att leġiżlattiv li jipprevedi l-permess tad-dritt tal-awtur, id-drittijiet relatati u d-dritt sui generis tal-iżviluppatur ta’ bażijiet tad-data għall-persuni fiżiċi li jaqsmu files peremzz ta' networks diġitali għall-finijiet personali u mingħajr skop ta’ qligħ.</p><p>Il-kondiviżjoni tal-files bdiet fl-1999 bin-Napster u matul iż-żmien bis-saħħa tat-teknoloġiji rajna l-kondiviżjoni distribwita (jew bejn il-pari) tal-files b’modi aktar effiċjenti (Gnutella, Freenet, BitTorrent, eċċ.).</p><p>Sa mill-bidu l-proprjetarji tad-drittijiet tal-awtur kienu kontra l-użu tat-teknoloġiji ta’ kondiviżjoni għal xogħlijiet u materjali oħra protetti bid-dritt tal-awtur, bid-drittijiet relatati max-xogħlijiet u bid-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażi tad-data u llum il-liġi hi sostanzjalment konformi max-xewqat tagħhom.</p><p>Imma tibqa’ miftuħa mistoqsija: huwa ġust li d-dritt tal-awtur, id-drittijiet relatati u d-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażijiet tad-data jipprojbixxu l-kondiviżjoni tax-xogħlijiet u materjali oħra?</p><p>Id-dritt tal-awtur, id-drittijiet relatati u d-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażijiet tad-data għandhom jiffavorixxu t-tixrid tal-kultura, l-innovazzjoni u l-progress soċjali.</p><p>Il-liġi li hemm bħalissa, li ma tħallix il-kondiviżjoni tal-files li jinkuludu xogħlijiet u materjali oħra protetti bid-dritt tal-awtur, bid-drittijiet relatati u bid-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażijiet tad-data, tikkawża sagrifiċċju kbir lil-libertà tax-xjenza u tal-kultura prevista fl-Artikolu 27 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem.</p><p>Is-suġġett għadu rilevanti llum, wara l-approvazzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/790 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-17 ta’ April 2019 dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-Suq Uniku Diġitali.</p><p>Id-Direttiva għandha effett paradossali: l-Artikolu 17 jaġevola l-fornituri tas-servizzi ta’kondiviżjoni tal-kontenut online f’li jiksbu awtorizzazzjoni biex ixerrdu l-kontenuti protetti bil-liġi u għalhekk tiffavorixxi s-sehem tagħhom ta’ intermedjarji privileġġati u l-prattiċi tagħhom ta’ kontroll tekniku u ta' profilazzjoni taċ-ċittadini; madanakollu l-kondiviżjoni tal-files, mhix permessa.</p><p>B’din l-inizjattiva qed jintalab li jingħata l-permess direttament liċ-ċittadini biex jaqsmu permezz tan-networks bejn il-pari sabiex ikun jista' jkollhom aċċess għax-xjenza u għall-kultura mingħajr ma jiġu kkontrollati u pprofilati: att leġiżlattiv tal-UE li jagħti dan id-dritt ikun kompatibbli perfettament mal-leġiżlazzjoni internazzjonali jekk is-sidien tad-drittijiet jirċievu kumpens ekwu.</p><p>Hemm bżonn li npoġġu l-persuni u d-drittijiet fundamentali fil-qalba tal-għażliet politiċi u leġiżlattivi u għalhekk jinbidlu r-regoli li jirregolaw il-kondiviżjoni tal-files li fihom xogħlijiet u materjali protetti bid-dritt tal-awtur, bid-drittijiet relatati u bid-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażi tad-data biex jintuża l-potenzjal tal-libertà u l-iżvilupp soċjali, kulturali u ekonomiku offrut min-networks diġitali.</p>
3 months ago
User avatar None

New strings to translate

Freedom to Share / webMaltese

New strings to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webMaltese

Resource update 3 months ago
User avatar admin

New translation

Freedom to Share / webMaltese

<p>Our initiative calls for the adoption of a legislative act providing for a waiver of copyright, related rights, and sui generis database rights for natural persons sharing files via digital networks for personal use and non-profit purposes.</p><p>File-sharing came into existence in 1999, with the advent of Napster. Over the years, technology has made distributed (or peer-to-peer) file sharing ever more efficient (e.g., Gnutella, Freenet, BitTorrent).</p><p>From the outset, the main rightsholder companies have opposed the use of sharing technologies for works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights, and current legislation is broadly in line with their wishes.</p><p>However, one question remains: is it fair for copyright, related rights, and sui generis database rights to prevent the sharing of works and other material?</p><p>Copyright, related rights, and sui generis database rights should help towards fostering the dissemination of culture, innovation, and social progress.</p><p>Current legislation bans the sharing of files containing works and other material subject to copyright, related rights, and sui generis database rights and seriously curtails the freedom of access to science and culture enshrined in Article 27(1) of the Universal Declaration of Human Rights.</p><p>This issue is of even greater relevance today, since the adoption of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.</p><p>The Directive has the opposite effect. On the one hand, Article 17 makes it easier for online content sharing service providers to obtain authorization to disseminate protected content, thereby facilitating their role as privileged intermediaries and encouraging their practices of technical control and citizen profiling. On the other hand, file sharing remains banned.</p><p>This initiative calls for citizens to be allowed to share files directly via peer-to-peer networks for them to have access to science and culture without being subject to checks and profiling. EU legislation enabling this would be perfectly compatible with international law if rightsholders were given fair compensation.</p><p>People and fundamental rights must be at the heart of political and legislative decisions. It is, therefore, necessary to change the current rules governing the sharing of files containing works and other material protected by copyright, related rights, and sui generis database rights in order to enable the potential for freedom and social, cultural, and economic development offered by digital networks.</p>
<p>B’din l-inizjattiva qed tintalab l-adozzjoni ta’ att leġiżlattiv li jipprevedi l-permess tad-dritt tal-awtur, id-drittijiet relatati u d-dritt sui generis tal-iżviluppatur ta’ bażijiet tad-data għall-persuni fiżiċi li jaqsmu files peremzz ta' networks diġitali għall-finijiet personali u mingħajr skop ta’ qligħ.</p><p>Il-kondiviżjoni tal-files bdiet fl-1999 bin-Napster u matul iż-żmien bis-saħħa tat-teknoloġiji rajna l-kondiviżjoni distribwita (jew bejn il-pari) tal-files b’modi aktar effiċjenti (Gnutella, Freenet, BitTorrent, eċċ.).</p><p>Sa mill-bidu l-proprjetarji tad-drittijiet tal-awtur kienu kontra l-użu tat-teknoloġiji ta’ kondiviżjoni għal xogħlijiet u materjali oħra protetti bid-dritt tal-awtur, bid-drittijiet relatati max-xogħlijiet u bid-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażi tad-data u llum il-liġi hi sostanzjalment konformi max-xewqat tagħhom.</p><p>Imma tibqa’ miftuħa mistoqsija: huwa ġust li d-dritt tal-awtur, id-drittijiet relatati u d-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażijiet tad-data jipprojbixxu l-kondiviżjoni tax-xogħlijiet u materjali oħra?</p><p>Id-dritt tal-awtur, id-drittijiet relatati u d-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażijiet tad-data għandhom jiffavorixxu t-tixrid tal-kultura, l-innovazzjoni u l-progress soċjali.</p><p>Il-liġi li hemm bħalissa, li ma tħallix il-kondiviżjoni tal-files li jinkuludu xogħlijiet u materjali oħra protetti bid-dritt tal-awtur, bid-drittijiet relatati u bid-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażijiet tad-data, tikkawża sagrifiċċju kbir lil-libertà tax-xjenza u tal-kultura prevista fl-Artikolu 27 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem.</p><p>Is-suġġett għadu rilevanti llum, wara l-approvazzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/790 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-17 ta’ April 2019 dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-Suq Uniku Diġitali.</p><p>Id-Direttiva għandha effett paradossali: l-Artikolu 17 jaġevola l-fornituri tas-servizzi ta’kondiviżjoni tal-kontenut online f’li jiksbu awtorizzazzjoni biex ixerrdu l-kontenuti protetti bil-liġi u għalhekk tiffavorixxi s-sehem tagħhom ta’ intermedjarji privileġġati u l-prattiċi tagħhom ta’ kontroll tekniku u ta' profilazzjoni taċ-ċittadini; madanakollu l-kondiviżjoni tal-files, mhix permessa.</p><p>B’din l-inizjattiva qed jintalab li jingħata l-permess direttament liċ-ċittadini biex jaqsmu permezz tan-networks bejn il-pari sabiex ikun jista' jkollhom aċċess għax-xjenza u għall-kultura mingħajr ma jiġu kkontrollati u pprofilati: att leġiżlattiv tal-UE li jagħti dan id-dritt ikun kompatibbli perfettament mal-leġiżlazzjoni internazzjonali jekk is-sidien tad-drittijiet jirċievu kumpens ekwu.</p><p>Hemm bżonn li npoġġu l-persuni u d-drittijiet fundamentali fil-qalba tal-għażliet politiċi u leġiżlattivi u għalhekk jinbidlu r-regoli li jirregolaw il-kondiviżjoni tal-files li fihom xogħlijiet u materjali protetti bid-dritt tal-awtur, bid-drittijiet relatati u bid-dritt sui generis tal-iżviluppatur tal-bażi tad-data biex jintuża l-potenzjal tal-libertà u l-iżvilupp soċjali, kulturali u ekonomiku offrut min-networks diġitali.</p>
3 months ago
User avatar admin

New strings to translate

Freedom to Share / webMaltese

New strings to translate 4 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webMaltese

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webMaltese

Resource update 4 months ago
User avatar mac5

Source string changed

Freedom to Share / webMaltese

It depends on how the proposal will be implemented in law. There are different legal techniques: 1. providing that citizens using file sharing networks have to pay a license to be allowed to share files including works. 2. providing for an additional small amount of money to be paid by all citizens that access the internet (and eventually share works through file sharing networks). 3. providing that a fair remuneration is paid by the state (using taxes paid by citizens).
4 months ago
User avatar mac5

Source string changed

Freedom to Share / webMaltese

You can choose to select either the country of your citizenship or the country where you currently live in. Please beari in mind, that you can sign up only once for the initiative “Freedom to Share”. The data which you provide in your signature will determine in which member state your signature will be counted. Example: Aan Austrian citizen living in Estonia can either: a) fill in the form for Estonia, providing their full first names, family names, address, date and place of birth and nationality - in this case, their signature will be verified and therefore counted in Estonia, or b) or fill in the form for Austria, providing in addition to the above data a personal identification document number from the list accepted by Austria – in this case, their signature will be verified and therefore counted in Austria.
4 months ago
User avatar mac5

Source string changed

Freedom to Share / webMaltese

The sui generis right protects databases, in which there has been a substantial investment in obtaining, verifying or presenting the data contents, against unauthorised extraction and re-utilisation of their content. There is no requirement for creativity or originality . This right lasts 15 years from the date the non-creative database was made. It is distinct and independent from copyright, which protects original works. Sui Generis Database Right belongings to the family of «related rights», i.e. similar but independent from copyright.
4 months ago
User avatar admin

New strings to translate

Freedom to Share / webMaltese

New strings to translate 4 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webMaltese

Resource update 4 months ago
User avatar None

New string to translate

Freedom to Share / webMaltese

New string to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Freedom to Share / webMaltese

Resource update 4 months ago
User avatar lucaaaah

Source string changed

Freedom to Share / webMaltese

They will receive a share of the fair remuneration paid by users for accessingcollected for use of their works. This will add to their usual means of remuneration.
4 months ago
User avatar admin

Resource update

Freedom to Share / webMaltese

Resource update 4 months ago

Search